Štipendiranje

Pravilnik in kriteriji za dodelitev štipendij 

PRAVILNIK

V akcijah zbiranja odpadnega papirja lahko sodelujejo predvsem osnovne šole in vrtci, kot tudi vse druge ustanove, ki sodelujejo s prijavljenimi izobraževalnimi ustanovami.

Trenutno se osredotočamo na podelitev štipendij otrokom osnovnih šol in vrtcev.

S prijavo in udeležbo v akciji zbiranja odpadnega papirja v tekočem šolskem letu pridobite pravico, da nominirate kandidata za dodelitev štipendije v naslednjem šolskem letu.

Kandidata lahko predlaga šola, zveza, klub, družba ali ustanova, ki skupaj s šolo sodeluje v akcijah zbiranja odpadnega papirja v tekočem šolskem letu in s tem omogoča podeljevanje štipendij in delo Fundacije PISMO SRCA.

Udeleženci se o nominaciji posameznika za štipendijo odločijo na podlagi predloga štipendista ali njegovih staršev. Vlogo z vsemi dokazili odda šola ali druga ustanova, ki predlaga kandidata.

Rok za prijavo kandidature je 30. september v tekočem letu (upošteva se datum na žigu); upošteva se zgolj popolne kandidature, ki so v skladu z razpisanimi pogoji.

Popolno pisno utemeljitev kandidature na podlagi razpisnih pogojev oddajte priporočeno na naslov Fundacija PISMO SRCA, Slovenčeva 23, 1000 Ljubljana, s pripisom “ŠTIPENDIJA”.

Čas podelitve štipendije: Izbrani štipendisti bodo objavljeni najkasneje do 30. oktobra tekočega šolskega leta. Izbrani bodo dobitniki štipendije za tekoče šolsko leto ali za del tekočega šolskega leta.

Štipendije prejemajo izbrani kandidati 15. v mesecu, število nakazil je odvisno od razpoložljivih sredstev Fundacije PISMO SRCA. Po vsakem končanem ocenjevalnem obdobju in tudi na koncu šolskega/študijskega leta mora štipendist predložiti dokazilo o doseženem učnem uspehu.

KRITERIJI ZA IZBIRO KANDIDATA

1. Štipendijo se podeljuje učencu, dijaku ali študentu, ki se šola redno.

2. Do štipendije so upravičeni kandidati, stari od 7 do 26 let.

3. Prednost pri podelitvi štipendije Fundacije PISMO SRCA imajo učenci, dijaki ali študentje, ki izpolnjujejo predvsem kriterij socialne ogroženosti, ki se določi na podlagi veljavne odločbe o višini otroškega dodatka, izdane pri pristojnem Centru za socialno delo.

3. Prednost pri podelitvi štipendije fundacije PISMO SRCA imajo učenci, dijaki ali študentje, ki izkazujejo velik trud za dosego učnega uspeha.

4. Prednost pri podelitvi štipendije fundacije PISMO SRCA imajo učenci, dijaki ali študentje, ki izkazujejo večjo angažiranost v izvenšolskih dejavnostih, na področjih solidarnosti in pomoči drugim, se vključujejo v dela prostovoljstva itd.

Višina otroškega dodatka je določena glede na razvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred oz. glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu. Dohodkovni razredi so točkovani glede na dohodek na družinskega člana v % povprečne plače RS tako, da dosežejo:

Do 15 % ……………………….10 točk
nad 15 % – 25 %……………..8 točk
nad 25 % – 30 %……………..6 točk
nad 30 % – 35 %……………..5 točk
nad 35 % – 45 %……………..4 točke
nad 45 % – 55 %……………..3 točke
nad 55 % – 75 %……………..2 točki
nad 75 % – 99 %……………..1 točka

  • Za dosego učnega uspeha vlagajo veliko naporov = dodatnih 5 točk.
  • So aktivni udeleženci izven šolskih dejavnosti, solidarnosti in pomoči drugim, se vključujejo v dela prostovoljstva, športa, okolja, zdravja, kulture itd. = dodatnih 5 točk.

 

PRILOGE H KANDIDATURI

  1. Osnovni podatki o kandidatu (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva);
  2. Kopija zadnjega spričevala;
  3. Kopija davčne številke, osebnega dokumenta in bančnega računa kandidata/ke;
  4. Potrdilo šole o vloženem trudu za dosego učnega uspeha in mnenje o upravičenosti kandidata/ke do štipendije;
  5. Potrdilo o socialnem stanju družine kandidata (odločba o višini otroškega dodatka);
  6. Kratek življenjepis kandidata z njegovo priloženo vlogo za štipendijo;
  7. Žig in podpis predlagatelja.

 

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.