Štipendiranje

Pravilnik in kriteriji za dodelitev štipendij 

PRAVILNIK

V akcijah zbiranja odpadnega papirja lahko sodelujejo predvsem fakultete, SŠ, OŠ, vrtci, državne ter druge ustanove, gospodarstvo itd.

Trenutno se osredotočamo na podelitev štipendij mladim iz fakultet, SŠ in OŠ.

S prijavo in udeležbo v akciji zbiranja odpadnega papirja v tekočem šolskem letu pridobite pravico, da nominirate kandidata za dodelitev štipendije v naslednjem šolskem letu.

Kandidata lahko predlaga šola, zveza, klub, družba ali ustanova, ki sodeluje v akcijah zbiranja odpadnega papirja za štipendijski fond za Fundacije PISMO SRCA.

Udeleženci se o nominaciji posameznika za štipendijo odločijo na podlagi predloga štipendista, njegovih staršev ali ustanova, ki jo obiskuje.
Vlogo z vsemi dokazili odda šola ali druga ustanova, ki predlaga kandidata.

Rok za prijavo kandidature je 30. september v tekočem letu (upošteva se datum na žigu); upošteva se zgolj popolne kandidature, ki so v skladu z razpisanimi pogoji.

Popolno pisno utemeljitev kandidature na podlagi razpisnih pogojev oddajte priporočeno na naslov Fundacija PISMO SRCA, Slovenčeva 23, 1000 Ljubljana, s pripisom “ŠTIPENDIJA”.

Čas podelitve štipendije: Izbrani štipendisti bodo objavljeni najkasneje do 30. oktobra tekočega šolskega leta. Izbrani bodo dobitniki štipendije za tekoče šolsko leto ali za del tekočega šolskega leta.

Štipendije prejemajo izbrani kandidati 15. v mesecu, število nakazil je odvisno od razpoložljivih sredstev Fundacije PISMO SRCA. Po vsakem končanem ocenjevalnem obdobju in tudi na koncu šolskega/študijskega leta mora štipendist predložiti dokazilo o doseženem učnem uspehu.

KRITERIJ ZA IZBOR KANDIDATA

Štipendijo se podeljuje učencu, dijaku ali študentu, ki se šola redno.

Do štipendije so upravičeni kandidati, stari od 7 do 26 let.

Podelitev štipendij Fundacije PISMO SRCA:
Podpiramo posameznike s srcem in zavzetostjo.

Pri dodelitvi štipendij Fundacije PISMO SRCA se posebna pozornost namenja različnim vidikom, ki odražajo izjemno srčnost, zavzetost in predanost učencev, dijakov ter študentov.

1. Socialna ogroženost: Učenci, dijaki in študentje, ki se soočajo s socialno ogroženostjo, imajo pri dodelitvi štipendije posebno prednost. Ta kriterij se opredeljuje na podlagi odločbe o višini otroškega dodatka, ki jo izda pristojni Center za socialno delo. Fundacija si prizadeva podpreti tiste, ki se soočajo s posebnimi izzivi in omogočiti enake možnosti izobraževanja.

2. Zavzetost za učni uspeh: Velik trud za dosego učnega uspeha je izjemno cenjen in prednostno obravnavan vidik pri dodelitvi štipendij. Poudarjamo zavezanost posameznikov k doseganju rezultatov ter spodbujamo njihovo vztrajnost v šolskem okolju.

3. Aktivno sodelovanje v življenju ustanove in zasebnem okolju: Upravičeni do štipendij so kandidati, ki se izkazujejo z predanostjo pri doseganju učnega uspeha ter aktivnim sodelovanjem v socialnem življenju tako v vzgojno-izobraževalni ustanovi kot tudi v zasebnem življenju. Želimo podpreti posameznike. ne le v šolskem okolju, temveč tudi aktivno prispevajo k skupnosti izven šolskih klopi.

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash-min

4. Angažiranost v izven šolskih dejavnostih in solidarnosti: Posebno pozornost namenjamo učencem, dijakom in študentom, ki izkazujejo večjo angažiranost v izven šolskih dejavnostih, solidarnosti in pomoči drugim. Vključevanje v dela prostovoljstva ter dejavnosti, ki prispevajo k širšemu družbenemu dobru, se štejejo za dragocen prispevek kandidatov.

Pri Fundaciji PISMO SRCA verjamemo, da so štipendije ne le finančna podpora, temveč tudi priznanje in spodbuda za trud ter predanost. Želimo ustvarjati enake priložnosti za vse, ki si prizadevajo za svoje izobraževanje in soustvarjajo boljše skupnosti. Hvala vsem, ki prispevate k tej plemeniti viziji.

PRILOGE H KANDIDATURI

 • Osnovni podatki o kandidatu (ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva);
 • Kopija zadnjega spričevala;
 • Kopija davčne številke, osebnega dokumenta in bančnega računa kandidata/ke;
 • Potrdilo šole o vloženem trudu za dosego učnega uspeha in mnenje o upravičenosti kandidata/ke do štipendije;
 • Potrdilo o socialnem stanju družine kandidata (odločba o višini otroškega dodatka);
 • Kratek življenjepis kandidata z njegovo priloženo vlogo za štipendijo;
 • Žig in podpis predlagatelja.

ŠTIPENDISTI

Doslej je Fundacija PISMO SRCA podelila 403 štipendij socialno ogroženim otrokom po Sloveniji. Pri tem je sodelovalo 750 ustanov, ki so zbrali kar 3.500.000 kilogramov odpadnega papirja.

 

 • V šolskem letu 2023/24 smo podelili eno letno štipendijo,
 • V šolskem letu 2022/23 smo podelili eno letno štipendijo,
 • V šolskem letu 2021/22 smo podelili tri štipendije,
 • V šolskem letu 2020/21 smo odobrili dve letni štipendiji,

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.